Ako sme úspešne rozbehli marketing v segmente, v ktorom zamietajú 67% reklám.

V ľudskom živote je jednou z najväčších hodnôt naše zdravie. A práve o zdravie svojich zákazníkov prostredníctvom jediných živých probiotík na Slovenskom trhu sa stará náš klient Symprove. Symprove je voľne predajné probiotikum na vodnej báze. Ako jeden z mála výrobkov na trhu má za sebou aj niekoľko štúdií preukazujúcich jeho jedinečnosť a funkčnosť.

“Mal som odporúčanie na chalanov z Mondays, že by vedeli pomôcť v časoch, keď všetky ostatné riešenia zlyhali”,  začína svoje spomienky na problematické obdobie podnikateľ Martin Benko, výhradný distribútor probiotík Symprove pre Slovensko a Českú Republiku.

“Rozbehol som dovoz probiotík Symprove. Tie mne samému pomohli a vtedy som sa začal zamýšľať nad tým, ako by som vedel so Symprove pomôcť aj iným ľuďom, ktorí majú podobné zdravotné ťažkosti. So Symprove som bol natoľko nadšený, že som si pomerne rýchlo tľapol na spoluprácu s výrobcom z UK a onedlho už dorazili do môjho skladu prvé fľaštičky s týmto skvelým probiotikom. Marketing som začal budovať so štandardnými kanálmi, ako prvá priorita bola vytvoriť obsah o trávení a benefitoch zdravého mikrobiómu. Objednávky Symprove probiotík pomaly narastali, potom prišla rana v podobe zablokovania účtu v Google Ads a pravidelné zamietanie reklám na Facebooku. Nechcel som skončiť hneď na začiatku. Problémy s tráviacim ústrojenstvom má každý desiaty človek na Slovensku a všetkým týmto ľuďom by sme vedeli našim produktom zlepšiť im kvalitu života, samozrejme, ak by o ňom vedeli. Po viacerých neúspešných pokusoch sme tento problém nakoniec rozlúskli s odborníkmi z firmy Mondays a už druhým rokom naše predaje stúpajú a v tejto chvíli sme pomohli už tisícom zákazníkov”, nadšene spomína Martin Benko.

Zadanie

Auditovať webstránku symprove.sk/cz a pripraviť zoznam rýchlych riešení po stránke technickej, aj funkčnej. Taktiež preveriť existujúce reklamné účty Facebook Ads, Google Ads. Kompletne skontrolovať a optimalizovať spustené kampane, navrhnúť funkčnú výkonnostnú stratégiu ktorá podporí plánovaný rast pri dodržaní efektívnej nákladovosti.

V ľudskej reči to pre nás znamenalo pozrieť sa na celý biznis z nadhľadu tak, aby sme vedeli prirodzene rásť.

Identifikácia problémov na webe

Web obsahoval kopec historických nánosov, kódov a skriptov, ktoré obmedzovali plynulý a efektívny chod webstránky. Urobili sme hĺbkový audit a vypracovali zadanie pre programátora. Obsahovalo veľa nevyhnutných fixov, ktoré musel programátor implementovať. Výsledkom bolo zrýchlenie celého webu a umožnilo nám pokračovať v ďalšom vývoji.

Ďalšou nutnou implementáciou bol Google Tag Manager, ktorý sme nutne potrebovali v marketingu pre správne meranie výkonnosti kampaní.

Identifikácia problémov v reklamách

ajskôr sme identifikovali hlavné bariéry v nákupnom procese, aby sme zákazníkom umožnili čo najjednoduchšie sa rozhodnúť v nákupe. Vzhľadom na to, že klient predáva výživové doplnky, mal neustále problémy so zamietnutím reklám a dospelo to až do štádia úplného zablokovania účtov. Väčšina štandardných reklamných systémov má veľmi prísne požiadavky na copywriting a medicínske tvrdenia v reklamách. Nariadenie Európskej únie podľa ktorého sa riadi Facebook aj Google hovorí o tom, že pokým nie je prípravok schválený Európskou liekovou agentúrou nemôžeme o ňom ani my v reklamách tvrdiť, že je to liek.  Prešli sme si stovky textov použitých v reklamách a krok po kroku sme ich prerábali tak, aby sme splnili všetky pravidlá inzerovania v reklamných sietach Facebook a Google. Identifikovanie spomenutých problémov nás posunulo míľovými krokmi vpred, mohli sme opätovne spustiť a prevádzkovať všetky reklamné účty. Nemohli sme už hovoriť o tom, že “Symprove vám pomôže na tráviace ťažkosti”, ale museli sme formulácie zmeniť napr. na “Symprove vám môže pomôcť pri problémoch s trávením”. Nemohli sme teda tvrdiť že pomáha, ale našli sme spôsob ako to povedať inak, teda že pomôcť môže.

Agilný prístup, jasné definovanie si cieľov ako retencia existujúcich zákazníkov, akvizícia nových na základe see – think – do – care postupov pri vytváraní kampaní s využitím najnovších reklamných formátov priniesli viditeľné výsledky už po prvých 2 mesiacoch spolupráce.

Súhrn našej spolupráce v číslach

  • Predĺženie času stráveného na stránke o 130%
  • Zlepšenie konverzného pomeru o 200%
  • Zvýšenie priemernej hodnoty objednávky o 15%
  • Zvýšenie mesačného počtu objednávok od začiatku spolupráce o 45%
  • Zvýšenie mesačného obratu od začiatku spolupráce o 55%

Chcete aj vy úspešnú kampaň?

Kontaktujte nás

Kontaktujte
nás

© 2021 Mondays.online