Detaily projektu

Klient

Clean Arsenal je popredný dodávateľ a vlastník unikátnej technológie určenej na dezinfikovanie povrchov.  Jedná sa o technológiu pomocou ktorej sa na očistených povrchoch  neudrží žiadny mikroorganizmus.

Zadanie

Vytvoriť webovú stránku, ktorá popíše technológiu, využitie a spôsob aplikácie. Následne spustiť marketinogové aktivity na získanie povedomia o značke clean arsenal a zároveň zber leadov.

Riešenie

Pre rýchlosť sme sa rozhodli využiť platformu wix, kde je možné vytvoriť solídny web do 24 hodín. Následne sme si definovali cieľové skupiny a vybrali vhodné média cez, ktoré ich potenciálnych zákazníkov oslovíme.

Cez facebook pracujeme na lead Ad kampaniach cez, ktoré klientovi chodia dopyty priamo do mailu alebo tabuľky.  

Na linkedin oslovujeme priamo zodpovedných ľúdí vo väčších firmách, ktorí rozhodujú alebo sa podieľajú na výberových konaniach.

Na oboch sieťach pracujeme na tvorbe hodnotného obsahu.

V google zase pokrývame vyhľadávacie dopyty.

© 2021 Mondays.online