Obsahový marketing

Content (obsahový) marketing je strategický marketingový prístup zameraný na vytváranie a distribúciu hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu na prilákanie a udržanie jasne definovaného publika – a v konečnom dôsledku na podporu výnosných krokov zákazníka.

Jednoducho povedané: Content marketing, ako už z názvu vyplýva, sa venuje najmä obsahu, ktorý publikujeme. Môže sa jednať o kvalitný blog na témy, ktoré zaujímajú vašich zákazníkov, užitočný návod, video, či rozhovor.

Ak napríklad predávate záhradnú techniku, vašich klientov by určite zaujímalo, ako sa starať o záhradu, kedy polievať trávnik, ako sa starať o stromy, prípadne ako sa rúbe drevo a ako ho správne uložiť. Určite by uvítali aj názornú ukážku pomocou videa, atď. Toto všetko a omnoho viac je obsah a tým pádom obsahový marketing. Je to forma marketingu, ktorá zvyšuje vašu autoritu v segmente v ktorom pôsobíte, buduje značku a zbližuje vás so zákazníkmi.

Čo pre vás spravíme

Pochopenie partnera

Na začiatku každej spolupráce musíme klienta dobre spoznať, jeho silné i slabé stránky. Na to nám slúžia nielen stretnutia a rozhovory s vami, ale aj poctivá analýza vášho produktu a komunikácie. Tá je vždy základom!

Komunikačný plán

Keď máme dobrú stratégiu, máme na polovicu vyhraté. Na základe stratégie pripravujeme komunikačný plán, kde už plánujeme konkrétne výstupy, napr. blogy, návody, rozhovory, atď.

Komunikačná stratégia

Následne pripravíme na základe spoločne dohodnutých cieľov a analýzy vhodnú komunikačnú stratégiu.

Reporting

Milovníci čísel a grafov si teraz prídu na svoje. Až tu sa v plnej miere ukáže naša orientácia na výsledky. Všetko vám pravidelne vyreportujeme a ľudskou rečou vysvetlíme.

Prečo s nami
spolupracovať

Zameraní na čísla

Celý biznis je o číslach. Môžeme hovoriť o dobrom webe, zákazníckom servise, atď. Ak ale nebude fungovať ekonomika, nemá to zmysel. V prvom rade budeme riešiť nákladovosť a skladnosť, marže, počet objednávok, ktoré ste schopní vybaviť a následne biznis plán. Najskôr čísla a potom konkrétne kroky.

Rozvíjame celý biznis

Marže, skladnosť, konkurencia, fixné náklady, predošlé aktivity, zákaznícky servis, dodávatelia, ciele, produktové portfólio, priemerná hodnota objednávky, UX a mnohé ďalšie veci, ktoré majú vplyv na našu spoluprácu. Všetko pozrieme, vyhodnotíme, upravíme a spustíme kampane.

Len dlhodobé spolupráce

Náš cieľ je vybudovať biznis našim klientom. To však nejde počas troch či dvanástich mesiacov. Prejdeme viacerými fázami, ktoré na seba nadväzujú, ale nie je možné ich robiť súčasne. Naštartujeme cashflow a investujeme do úpravy webu, skladového softvéru, kreditov a postupne dosiahneme stanovené ciele.

Kontaktujte nás

Kontaktujte
nás